Alla barnens ljusslinga

Se & Göra Större evenemang

”Ljus förvandlar platsen och visar på skönhet i att påverka närmiljön tillsammans”  

Norrköpings förskolebarn har skapat en vacker ljusinstallation under ledorden hållbarhet, inkludering, folkhälsa och trygghet. Barnen har själva fått tittat igenom sin sopsortering hemma, tagit med ett lämpligt plastföremål till förskolan där de gemensamt målat dem med akrylfärg. Förhoppningsvis har de då samtidigt samtalat om ledorden och innebörden i dessa.

Ljusslingan visar på hur nya angreppssätt och design kan bidra till lärande och förflyttning mot en mer hållbar- och trygg stad. En manifestation för kraften i det gemensamma skapandet, och möjligheten att påverka sin närmiljö. Resultatet av denna konstnärligt utforskande workshop med fokus på barns deltagande i stadsrummet resulterade i denna 400 meter långa ljusslinga!

Skapad av Norrköpings förskolebarn.