Circle of Life

Se & Göra Större evenemang

Circle of Life skapar en magisk ingång då man passerar bron och kommer ut på andra sidan. Konstverket har inspirerats av Möbius band som upptäcktes år 1858 av den tyske matematikern och astrologen August Ferdinand Möbius. Symbolen blev snabbt en symbol för evighet, och användes av den tyske grafikern M.C. Eschers ritningar så som Möbius Strip II (1963) där myror marscherar på just ett Möbius band. Konstverket handlar om evighet, det oändligt porlande vattnet i Strömmen och tempot inne i staden. Färgernas rörelse i Circle of Life spelar också en stor roll, den lugna rörelsen symboliserar en tom stad som behöver fyllas med liv och när man passerar cirkeln intensifieras ljusets flöde och skapar mer liv.

Skapad av Rob van Houten, Nederländerna.