Cykeldisco

Se & Göra Större evenemang

17 Globala mål för en hållbar framtid! I september 2015 antog världens ledare en handlingsplan för hållbar utveckling, Agenda 2030, vilken innehåller 17 Globala mål och 169 delmål. Syftet är att stoppa klimatförändringarna, utrota fattigdomen och skapa fredliga och trygga samhällen.

Här ser du 17 cyklar som plockats upp ur Motala Ström och återvunnits på ett lite kreativare sätt. Cyklarna kan symbolisera målen Hälsa & välbefinnande, Hållbara städer & samhällen och Bekämpa klimatförändringana. Både vi människor och våra städer och natur mår bra av att vi cyklar istället för att ta bilen. Att vi plockat upp dem ur strömmen och återvunnit dem kan symbolisera målen Rent vatten & sanitet och Hållbar konsumtion & produktion.

Skapad av Norrköping Light Festival projektgrupp.