Lavvu

Se & Göra Större evenemang

Konstnär Anneli Lindberg är idé- och initiativtagare samt ledare för Kvinnonätverket Hemma. De gör textil, icke-förstörande gatukonst som kallas Husmorsgraffiti. I nätverket deltar kvinnor från olika håll med olika ursprung. Önskan att lära känna medsystrar och staden, att skapa ett hem som förenar. Textilen och konsten är deras gemensamma språk. Husmorsgraffiti innebär att en återanvänder virkade dukar, gör egna tillägg och taggar i stadsmiljön. Kvinnokraften lyfts fram och staden blir mjukare.

LAVVU-konstinstallationen gjordes under våren 2018 till Löfstad slottspark. Namnet Lavvu är lånat från samiskan. Hur kommer Lavvun, tillverkad av virkade bomullsdukar, påverkas av vårt vinterklimat? Den skira Lavvun blir på flera sätt en symbol för vår utsatthet.

Skapad av Anneli Lindberg och Kvinnonätverket Hemma, Norrköping.


Läs en intervju med konstnären här:

Intervju med Anneli Lindberg