Singing Sand

Se & Göra Större evenemang

Framför er i den gamla turbinhallen står två installationer, en fysisk och en audiovisuell virtuell installation. Den virtuella upplevelsen som visas på glasrutan är inspirerad av den abstrakta 3D-datorgrafikens soniska potential. Dessa ”sandpartiklar” är ett fysikbaserat visuellt material vars rörelse sonikeras, ljudsätts, i realtid. Stycket undersöker hur olika spänningar eller partikel- och formförändringar låter, hur de inre rytmerna skapas och hur det påverkar vår uppfattning om det visuella materialet. De fysiska kuberna som kompletterar och belyser denna gamla lokal åskådliggör de globala hållbarhetsmålen i ett färgrikt symbolspråk, vilket är en del av Agenda 2030 som är en samlingsbenämning för FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Skapad av Visualiseringscenter C och Visual Sweden, Norrköping. Audiovisualisering skapad av: Tadej Droljc, Slovenien. Med stöd av The Immersify project (www.immersify.eu).