Att följa en stads utveckling och turismens utveckling är intressant. Här hittar du de senaste rapporterna. Siffrorna från föregående år brukar vara sammanställda och oss tillhanda under våren påföljande år. Från och med 2015 års statistik görs sammanställningen av företaget HUI Research, tidigare rapporter har gjorts av företaget Resurs.

Rapport för 2016 >
Rapport för 2015 >
Rapport för 2014 >
Rapport för 2013 >
Rapport för 2012 >