Upplev Norrköping AB
Upplev Norrköping är kommunens destinationsbolag med uppdrag att göra Norrköping till en av Sveriges ledande kommuner vad gäller olika typer av evenemang och till en attraktiv ort för turism. Bolagets arbete ska bidra till att ge kommunens invånare och besökare ett brett utbud av upplevelser och aktiviteter och därmed även skapa en attraktiv stad samt positiv tillväxt för besöksnäringen i kommunen. Bolaget har under senare år medverkat till att positionera staden som en framgångsrik evenemangs- och besöksstad. Men det finns ytterligare potential att tillsammans med kommunen, näringsliv och regionen utveckla staden med dess noder som ett attraktivt besöksmål.

Uppdrag/Ägardirektiv
Upplev Norrköping har ett samordnande ansvar att tillsammans med näringslivet och kommunen marknadsföra Norrköping som en attraktiv ort att besöka. Bolaget ska i samarbete med andra aktörer aktivt verka för att stärka Norrköpings position inom besöksnäringen. Bolaget ska bidra till att utveckla besöksnäringen och därmed öka antalet arbetstillfällen i kommunen.

Vision
Medverka till att göra Norrköping till en attraktiv stad att leva, bo i och besöka.

Vision
Samverkan
Värdskap
Drivande


Affärsplan Upplev Norrköping AB 2016-2020
Upplev Norrköping i ord och bild 2016